مهر/ رئيس دانشگاه علوم پزشکي اراک با بيان اينکه واکسيناسيون عمومي عليه کرونا از دوشنبه ۶ ارديبهشت‌ در استان مرکزي آغاز مي‌شود، گفت: براي ۱۱ هزار نفر بالاي ۸۵ سال واکسيناسيون صورت مي‌گيرد.

سيدمحمد جماليان، رئيس دانشگاه علوم پزشکي اراک با اشاره به اينکه افراد مبتلا به کرونا در شهرستان شازند دير به مراکز درماني مراجعه مي‌کنند، اظهار کرد: آمارها حاکي از آن است تعداد افراد بستري و افرادي که به مراکز درماني مراجعه نمي‌کنند در شهرستان شازند نسبت به ساير شهرستان‌هاي استان بيشتر است و همين امر باعث افزايش مرگ و مير در اين منطقه شده است.
وي با بيان اينکه واکسيناسيون عمومي عليه کرونا از دوشنبه ۶ ارديبهشت‌ماه در استان مرکزي آغاز مي‌شود، گفت: با توجه به اينکه اين امر بايد به صورت مديريت‌شده آغاز شود، گروه سني بالاي ۸۵ سال نخستين گروه هستند که واکسيناسيون براي آنها صورت مي‌گيرد که با پيش بيني که شده است به غير از شهرستان ساوه و خمين حدود ۱۱ هزار نفر افراد بالاي ۸۵ سال شرايط واکسيناسيون عليه کرونا را دارند.
رئيس دانشگاه علوم پزشکي اراک تاکيد کرد: تزريق واکسن براي گروه سني بالاي ۸۵ سال به خاطر بيماري‌هاي زمينه‌اي و سختي تردد دشوارتر است و خواهشمنديم در راستاي اين موضوع کمک ويژه‌اي به دانشگاه علوم پزشکي در جهت ايجاد امکانات رفاهي اعم از ايجاد سايه‌بان و غيره براي آنها انجام گيرد تا واکسيناسيون اين گروه با کمترين عارضه آغاز شود.
وي ادامه داد: مراکز درماني با گروه سني بالاي ۸۵ سال با دانشگاه علوم پزشکي تماس بگيرند تا در روز و زمان مشخص واکسيناسيون براي آنها انجام شود و با توجه به حساس بودن اين گروه از مراجعه حضوري خودداري شود و افراد فاقد پرونده در مراکز جامع سلامت مي‌توانند براي تشکيل پرونده خود مراجعه کنند.
جماليان گفت: پس از واکسيناسيون گروه سني ۸۵ سال، ساير گروه‌هاي سني همچون ۸۰ سال، ۷۵ سال، ۷۰ سال، ۱۸ تا ۷۰ سال داراي بيماري زمينه‌اي و غيره مطابق با ورود واکسن به کشور واکسيناسيون خواهند شد.
رئيس دانشگاه علوم پزشکي اراک در پايان با اشاره به اينکه تقريباً ظرفيت بستري بيمارستان‌ها در استان مرکزي تکميل شده است، گفت: در حال حاضر با انواع روش‌هاي علمي موجود در حال مديريت تخت‌هاي بيمارستاني هستيم تا بتوانيم پاسخگوي نياز مردم استان مرکزي باشيم و پيش‌بيني شده که اين هفته همين روال بستري در استان وجود دارد.
 
  
 

آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today