صدا و سیما/ در 24 ساعت گذشته درکوهپایه‌های علی آباد کتول 23 میلیمتر و در مناطق شمالی گلستان یک میلی متر بارندگی دریافت شد.

روابط عمومی اداره کل هواشناسی گلستان اعلام کرد: علی آباد کتول با 12 ممیز 8 دهم میلیمتر بیشترین و گنبد کاووس با 3 ممیز 7 دهم میلیمتر کمترین میزان باران را دریافت کردند.
بر اساس این گزارش متوسط بارندگی شهرستان گرگان 8ممیز 3 دهم میلیمتر بود که ایستگاه جعفر آباد با 16میلیمتر بیشترین و ایستگاه فرودگاه گرگان با 1ممیز 2 دهم میلیمتر کمترین میزان بارش را دریافت کرده اند.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today