آخرین خبر/ فیلمی از آتش‌سوزی گسترده در ورودی بندر بوشهر نزدیک چهارراه باغ زهرا را مشاهده می کنید.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar