صدا و سیما/ یک متخلف شکار و صید قبل از اقدام به شکار در منطقه شکار ممنوع ستبله شهرستان فریدونشهر شناسایی و دستگیر شد.

محیط بانان اداره محیط زیست شهرستان فریدونشهر حین گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع ستبله یک متخلف شکار و صید قبل از شکار شناسایی و دستگیر کردند.
از این متخلف یک قبضه سلاح تک تیر به همراه هفت تیر فشنگ ساچمه و یک تیغ چاقو کشف شد.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today