باشگاه خبرنگاران/ نماینده شیراز گفت: امروز آموزش و پرورش را پدرخوانده‌ها و جریان‌های سیاسی حاکم و صاحبان مدارس لاکچری و مافیاهای اقتصادی اداره می‌کنند.

ابراهیم عزیزی، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز و در جریان سؤال از وزیر محسن حاجی میرزایی آموزش و پرورش مبنی بر اینکه «دلیل بی ثباتی مدیریت و سیاسی کاری و همچنین افت تحصیلی و بکارگیری عناصر سابقه دار در آموزش  و پرورش چیست؟» بیان داشت: امروز آموزش و پرورش را پدرخوانده‌ها و جریان‌های سیاسی حاکم و صاحبان مدارس لاکچری و مافیاهای اقتصادی اداره می‌کنند.
وی ادامه داد: بر  اساس تحقیقاتم و نمایندگان باور داریم اساساً حاجی میرزایی نقشی در مدیریت این وزارتخانه ایفا نمی‌کند و آموزش و پرورش رهاست و مشکلات عدیده بیشماری دارد.
عزیزی اظهار کرد: آموزش و پرورش هیچ برنامه‌ای باری تحول در بخش تعلیم و تربیت، پرورش انسان‌های صالح و تأمین نیازهای حداقلی معلمان و... ندارد. آمزوش و پرورش بدون برنامه اداره می‌شود و تجمع‌های مقابل مجلس نشان دهنده این مسئله است.
وزارت آموزش و پرورش باید در مقایاس انقلاب اسلامی دیده شود و انقلاب اسلامی و آینده آن را باید در این وزارتخانه دید. هر اقدام بزرگی که برای آینده کشور ترسیم می‌شود، مستلزم دیده شدن آموزش و پرورش است.
عزیزی بیان کرد: بدون شک مجلس آموزش و پرورش را مهمترین رکن توسعه ایران  و مهمترین وزارتخانه می‌داند. این وزارتخانه کارخانه آدم سازی و کادرسازی است و نیروی انسانی آینده کشور منوط به عمکلرد آموزش و پرورش است.
نماینده شیراز و زرقان اظهار کرد: اگر پنجاه ساله دوم جمهوری اسلامی را با هدف کادرسازی دنبال کنیم، آموزش و پرورش اهمیت دارد. بهترین سرمایه انسانی کشور، معلمان، بهترین عنصر جریان ساز و فرهنگ ساز در این وزارتخانه هستند. امروز شاهد مشکلات عدیده‌ای در این وزارتخانه هستیم.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online