ایرنا/ رئیس شبکه بهداشت و درمان دنا گفت: تاکنون بیش از ۲ هزار دوز واکن کرونا به افراد بالای ۷۰ سال به بالا تزریق شد.

ظفر پریسایی، رئیس شبکه بهداشت و درمان دنا اظهار کرد: تاکنون بیش از ۹۰ درصد جمعیت ۷۰ سال به بالا واکسن آنها تزریق شد.
وی بیان کرد: شهرستان دنا بیشترین پوشش واکسن کرونا را تاکنون داشته است.
پریسایی تصریح کرد: آغاز تزریق واکسن گروه نوبت دوم منوط به تکمیل گروه سنی ۷۰ سال به بالا است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان دنا افزود: تزریق واکسن گروه سنی ۶۵ سال به بالا بعد از انتخابات آغاز خواهد شد.
وی گفت: بعد از تزریق واکسن برای گروه سنی ۶۵ سال به بالا، گروه های پرخطر ۱۸ تا ۶۵ سال در اولویت تزریق خواهند بود.
پریسایی وضعیت کرونایی این شهرستان را زرد اعلام کرد و گفت: استقرار بهورز و مراقبین سلامت در انتخابات پیش بینی شده است.
رئیس مرکز بهداشت دنا تعداد فوتی های کرونایی شهرستان دنا را ۴۱ فوتی اعلام کرد.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today