ایمنا/ اسامی نامزدهای راه یافته به شوراهای چند شهر استان مرکزی مشخص شد.

بعد از شمارش آرای انتخابات شورای اسلامی چند شهر استان مرکزی، اسامی افراد منتخب به ترتیب زیر اعلام شد:
شهر نراق:
۱. مصطفی عابدی
۲. احسان رمضانی
۳. خدیجه کریمی
۴. مجید عابدینی
۵. مهدی شریفی
شهر محلات:
۱. محمد صالحی
۲. حسین رضایی
۳. محمدرضا علیمحمد
۴. قاسم رجبی
۵. داود رضایی
شهر دلیجان:
۱. علی صفری
۲. احمد محمدی
۳. حمید رضا یوسفی
۴. مجید مرادخانی
۵. غلامعلی زمانی زاده
شهر نیم ور:
۱. مهسا سالاری
۲. اصغر عبدالهی
۳. سیدمصطفی هاشمی
۴. رضا ملاعلی اکبری
۵. نسیم ابوطالبی


  
 

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today