اتحاد خبر/ نتیجه نهایی انتخابات شورای شهر دیلم اعلام شد.

نتیجه نهایی انتخابات شورای شهر دیلم به شرح ذیل است:
میرجهانمردی ۳۱۳۹ رأی
حیدری ۲۶۹۲ رأی
عبدالهی ۲۲۶۲ رأی
آذری ۲۲۵۸ رأی
مبارکی ۲۲۳۱ رأی

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar