نماد آخرین خبر

چشمه زیبای روستای غینرجه خنداب

منبع
بروزرسانی

ديار آفتاب/ روستاي غيرنجه به علت دارا بودن چند چشمه به عنوان مکان گردشگري شهرستان خنداب محسوب مي شود.

روستاي غيرنجه به علت دارا بودن چند چشمه به عنوان مکان گردشگري شهرستان خنداب محسوب مي شود چشمه شاه گلي، چشمه کهريز، چشمه سنگ شتر، چشمه کشکول، تالاب آق گل و قنات سولي کريز از جمله جاذبه هاي گردشگري روستاي غينرجه است.
آب اين چشمه ها در طي سال ولرم است و در فصل سرما آب تبخير مي شود و زيبايي خاصي به طبيعت مي بخشد.
نصب المان و صندلي، ساماندهي چشمه ها و احداث پارک از جمله اقدامات دهياري بوده است.

آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today