نماد آخرین خبر

سومین محموله پسماند‌های دارویی و شیمیایی اردبیل ارسال شد

منبع
باشگاه خبرنگاران
بروزرسانی
سومین محموله پسماند‌های دارویی و شیمیایی اردبیل ارسال شد

باشگاه خبرنگاران/ معاون حفاظت محيط زيست استان اردبيل از ارسال سومين محموله پسماند‌هاي دارويي و شيميايي به مرکز بي خطرسازي خارج از استان خبر داد.

حسن قاسم پور، معاون محيط زيست انساني اداره کل حفاظت محيط زيست استان اردبيل از بارگيري و انتقال پسماند‌هاي دارويي و شيميايي مراکز درماني، بيمارستان‌هاي خصوصي و داروخانه‌ها به محل بي خطرسازي مجاز در استان اصفهان خبر داد.
او افزود: با توجه به اينکه پسماند‌هاي دارويي و شيميايي به لحاظ طبقه بندي جزو پسماند‌هاي ويژه محسوب مي‌شوند و نياز به مديريت خاص دارند، به دليل عدم وجود مراکز بي خطرسازي صلاحيت دار در داخل استان، اين پسماند‌ها با نظارت دقيق کارشناسان حفاظت محيط زيست و معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي استان جهت امحا و بي خطرسازي به خارج از استان انتقال مي‌يابند.
معاون محيط زيست انساني اداره کل حفاظت محيط زيست استان اردبيل ميزان پسماند‌هاي مورد نظر را به استناد مجوز‌هاي صادره در سامانه جامع معاونت محيط زيست انساني سازمان محيط زيست در حدود ۳.۵ تن اعلام کردد.
قاسم پور اظهار کرد: بر اساس ضوابط خاص انتقال اين گونه پسماند‌ها مي‌بايست شرکت‌هاي ذيصلاح که داراي مجوز بي خطرسازي مي‌باشند نسبت به امحا اين گونه پسماند‌ها اقدام کنند.
او افزود: تمام ضوابط‌هاي مرتبط با استاندارد‌هاي بارگيري، پلمب، حمل و نقل و خط سير پسماند از مبدا تا مقصد توسط کارشناسان پايش اداره به دقت مورد ارزيابي قرار گرفته سپس مجوز تردد صادر مي‌شود.

 
 

آخرين خبر اردبيل در اينستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today