باشگاه خبرنگاران/ رئيس سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي گفت:امسال ۲۱۵ هزار تن محصول از باغ‌هاي استان برداشت شود که در مقايسه با سال زراعي گذشته ۳۵ درصد کاهش دارد.

عبدالله يوسفي رئيس سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي گفت: پيش بيني مي شود هزار تن محصول از باغ‌هاي استان برداشت شود که در مقايسه با به سال زراعي گذشته ۳۵ درصد کاهش دارد.
وي افزود: خشکسالي، و سرما زدگي دير رس بهاره درختان زردآلو، بادام و گردو را با کاهش محصول مواجه کرد.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي اصلاح باغ‌هاي درجه ۲ و جايگزيني باغ درجه سه را از مهم‌ترين برنامه‌هاي حوزه باغباني دانست و ادامه داد: اين طرح با اهداف بهبود کمي و کيفي توليد باغي و رعايت الگوي کشت متناسب با اقليم و ايجاد اشتغال انجام مي‌شود.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today