ايرنا/ مديرکل زندان‌هاي هرمزگان گفت: همه مددجويان بالاي ۶۰ سال در زندان بندرعباس، با همکاري معاونت دانشگاه علوم پزشکي دز اول واکسن کرونا را دريافت کرده اند.

مصطفي کيشاني، مديرکل زندان‌هاي هرمزگان، بر پيگيري واکسيناسيون همه مددجويان، کارکنان و سربازان وظيفه در زندان هاي هرمزگان تاکيد کرد و افزود: براي ايمن‌سازي جامعه هدف در زندان، بايد همه شيوه نامه هاي بهداشتي را رعايت کنند.
وي بيان کرد: با ايجاد سه مرحله قرنطينه بر ورود زندانيان تازه وارد نظارت شديدي مي شود وبيماريابي و غربالگري زندانيان به طور مستمر انجام شده و مددجويان مشکوک به کوويد ۱۹ شناسايي، جداسازي و درمان مي شوند.
مديرکل زندان‌هاي هرمزگان با اشاره به خيز پنجم ويروس کرونا در استان عنوان کرد: بايد لوازم بهداشتي و حفاظت بهداشت فردي براي همه مددجويان، کارکنان و سربازان وظيفه به ميزان مورد نياز تهيه و در اختيار آنان قرار داد.
کيشاني ادامه داد: از ابتداي شيوع ويروس کرونا در کشور، شيوه نامه هاي بهداشتي و مصوبات ستاد ملي و استاني کرونا در زندان هاي استان به خوبي رعايت شده و سلامت مددجويان در اولويت برنامه هاي زندانباني است.
وي گفت: رعايت بهداشت فردي و گروهي در زندان ها لازم است، چرا که با کوچک‌ترين سهل انگاري ويروس بي رحم کرونا شيوع مي يابد و خطرهاي جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت.

آخرين خبر هرمزگان در اينستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today