صدا و سيما/ تعداد پرواز‌هاي مسير گچساران ـ تهران به ۳ روز در هفته افزايش يافت.

انصاري، مدير عامل فرودگاه‌هاي کهگيلويه و بويراحمد با بيان اينکه اولين پرواز هواپيمايي پارس اير در مسير تهران ـ گچساران امروز انجام شد، گفت: با اين پرواز تعداد پرواز‌هاي اين مسير به سه روز در هفته افزايش يافت.
وي افزود: پرواز‌هاي روز‌هاي شنبه و دوشنبه توسط شرکت ماهان و پرواز روز‌هاي سه شنبه توسط شرکت پارس اير انجام مي‌شود.
انصاري اضافه کرد: تا پيش از اين پرواز‌هاي روز‌هاي سه شنبه توسط شرکت ايران انجام مي‌شد که با انصراف اين شرکت با پيگيري صورت گرفته، شرکت پارس اير جايگزين شد.
محمديان مدير فرودگاه شهيد اميد بخش گچساران هم گفت: پرواز‌هاي شرکت ماهان از تهران ساعت ۸ و ۲۰ دقيقه و از گچساران به تهران ساعت ۱۰ و ۴۰ دقيقه و پرواز پارس اير روز‌هاي سه شنبه ساعت ۱۱ و ۱۵ دقيقه از تهران به گچساران و ساعت ۱۳ و ۲۰ دقيقه از گچساران به تهران انجام مي‌شود.
اتابک فرماندار گچساران نيز گفت: سالن‌هاي جديد پرواز فرودگاه شهيد اميد بخش گچساران درحال ساخت است و به‌زودي افتتاح مي‌شود.

آخرين خبر کهگيلويه و بويراحمد در اينستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today