ايرنا/ استاندار کرمان با بيان اينکه رتبه نخست مقاوم‌سازي مسکن روستايي را در کشور داريم، گفت: در مجموع ۹ هزار واحد از طرح مسکن محرومان در استان تکميل شده است.

علي زيني‌وند، تاندار کرمان در آيين بهره‌برداري همزمان دو ميليون و ۵۵۰ هزارمين واحد مسکن روستايي مقاوم سازي شده در کشور، اظهار کرد: بخش عمده اين واحدهاي مسکوني در جنوب و شرق استان بوده و مربوط به مردمي است که فاقد مسکن بودند يا در مسکن جايگزين سکونت داشته اند.
وي افزود: در استان کرمان در اجراي طرح محروميت زدايي تفاهم نامه احداث ۱۰ هزار واحد مسکوني منعقد شده بود که از اين تعداد پنج هزار واحد سهم بنياد مسکن و پنج هزار واحد سهم کميته امداد امام خميني(ره) بود.
استاندار کرمان با اشاره به اينکه بنياد مسکن انقلاب اسلامي موفق به احداث تعداد بيشتري مسکن از تفاهم نامه به ميزان ۶ هزار واحد مسکن محرومان شده است، خاطرنشان کرد: از مجموع واحدهاي سهم کميته امداد امام نيز سه هزار واحد تکميل شده و دو هزار واحد نيز در دست تکميل قرار دارد.
زيني وند ادامه داد: در استان کرمان همچنين دو هزار و ۶۰۰ واحد سيل زده مربوط به سال ۹۸ نيز بازسازي شده است.
وي ادامه داد: ۶۵ درصد از مجموع واحدهاي روستايي استان کرمان مقاوم‌سازي شده‌اند که اين آمار بيانگر جايگاه برتر استان کرمان در کشور است.
استاندار کرمان يادآور شد: طرح بازسازي و مقاوم‌سازي مسکن روستايي و محروم به عنوان يک طرح ماندگار همچنان ادامه دارد و اميدواريم در دولت بعد نيز تداوم يابد.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar