صدا و سيما/ کلنگ اجراي پروژه تکميل شبکه جمع آوري فاضلاب شهر اردبيل با هزينه ۳۲ ميليارد تومان در اردبيل به زمين زده شد.

کلنگ اجراي پروژه تکميل شبکه جمع آوري فاضلاب شهر اردبيل در شهرک شکوهي، شهرک کاشاني و شهرک بعثت با هزينه ۳۲ ميليارد تومان در اردبيل به زمين زده شد.

آخرين خبر اردبيل در اينستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today