فارس/ جراح و متخصص زنان و زايمان در رفسنجان گفت: سه قلوهاي رفسنجاني با حال عمومي خوب پا به دنيا گذاشتند.

وحيده پورحسن‌خاني، جراح و متخصص زنان و زايمان در رفسنجان اظهار کرد: شب گذشته عمل سزارين مادر ۲۴ ساله با تولد سه قلوهايش با موفقيت انجام شد.
وي عنوان کرد: فرزندان اين مادر جوان دو پسر و يک دختر هستند و حال عمومي هر سه نوزاد خوب است.
جراح و متخصص زنان و زايمان در رفسنجان خاطرنشان کرد: عمل سزارين در بيمارستان علي‌بن‌ ابيطالب(ع) انجام شد و حال اين مادر جوان هم خوب است و فرزندانش را در آغوش دارد.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar