باشگاه خبرنگاران/ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي همدان گفت: در حال حاضر ميزان ترخيص و پذيرش بيماران کرونايي در بيمارستان‌ها برابر است.

ابراهيم جليلي، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي استان همدان اظهار کرد: اکنون ميزان ترخيص و پذيرش بيماران کرونايي در بيمارستان‌هاي استان برابر است و روزانه ۲۵۰ نفر ترخيص مي‌شوند به همان تعداد در مراکز درماني پذيرش و بستري مي‌شوند.
او با بيان اينکه تا کنون هيچ مورد مثبتي از قارچ سياه در همدان گزارش نشده است، گفت: دو مورد مشکوک به عفونت قارچ سياه در همدان داشتيم که با انجام آزمايشات نتيجه آزمايش آن‌ها منفي شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي همدان ادامه داد: در استان همدان تيمي تشکيل شده که اين تيم به صورت تخصصي کار مي‌کنند و اگر مورد مشکوکي از قارچ سياه مشاهده شود به طور جدي موضوع پيگيري مي‌شود و بيمار تحت درمان قرار مي‌گيرد.
جليلي ادامه داد: با توجه به اينکه در شرايط شکننده‌اي قرار داريم کوچکترين غفلت و سهل انگاري توسط مردم افزايش ميزان مراجعه به بيمارستان‌ها را به دنبال خواهد داشت بنابراين با توجه به شيوع بيماري همچنان بر رعايت فاصله فيزيکي تأکيد مي‌شود.
 
 
 

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today