باشگاه خبرنگاران/ مديرعامل شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان گفت: مشترکان بد مصرف علاوه بر هفت درصد افزايش عمومي، ۱۶ درصد هم جريمه مصرف مازادشان را پرداخت مي‌کنند که در کل ۲۳ درصد مي‌شود.

حميدرضا پيرپيران، مديرعامل شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان اظهار کرد: در بخش خانگي قبض برق به صورت پلکاني است يعني به ازاي هر ۱۰۰ کيلووات مصرف در ماه، يک قيمت مشخص وجود دارد که قيمت از حدود ۵۴ هزار تومان شروع مي‌شود و تا پله آخر به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان مي‌رسد.
وي افزود: در مورد خانه‌هاي قديمي، چنانچه به صورت مستقل باشند، کنتور جداگانه دريافت مي‌کنند و خانه‌هاي پياده سواره‌اي که چند خانوار در آن زندگي مي‌کنند به جاي کنتور، کد خانوار دريافت مي‌شود و درنتيجه قيمت کمتري براي مصرف برق پرداخت مي‌کنند.
مديرعامل شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان بيان کرد: يک الگوي مصرفي براي فصل گرم سال داريم که ماهانه ۳۰۰ کيلووات است و کساني که بيش از اين مصرف کنند، بد مصرف شناخته مي‌شوند.
پيرپيران افزود: طبق مصوبه هيئت دولت ساليانه هفت درصد افزايش قيمت داشته‌ايم و افرادي که بد مصرف هستند علاوه بر هفت درصد، ۱۶ درصد هم جريمه مصرف مازادشان را پرداخت مي‌کنند که در کل ۲۳ درصد مي‌شود.
وي گفت: يک الگوي برق اميد هم در فصل گرم سال داريم و افرادي که از ارديبهشت تا شهريور ماه کمتر از ۱۰۰ کيلووات مصرف کنند، قبض برق‌شان، رايگان است و حتي بحث عوارض، ماليات و بيمه قبض را هم خود اداره برق پرداخت مي‌کند.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today