فارس/ رئيس کميسيون عمران شوراي شهر بوشهر گفت: برگزاري مناقصه تقاطع شهيد سليماني و انتخاب پيمانکار آن خبر داد و گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۵ ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده که اميدواريم ۵۰ ميليارد تومان اعتبار استاني به اين پروژه شاخص در مرکز استان اختصاص داده شود.

وحيد نيک روش، رئيس کميسيون عمران شوراي شهر بوشهر از آغاز فاز دوم گذر سرتل به نيروگاه خبر داد و اظهار کرد: گذر سرتل به تنگک توسط شهرداري تبديل به دو فاز شده که فاز اول دو کيلومتر از ابتداي سرتل به سمت آرامستان و فاز دوم ۱.۸ کيلومتراز تنگک سوم به سمت سرتل مي‌باشد که پيمانکار فازدوم آن با اعتبار ۳۴ ميليارد تومان انتخاب شده و با تجهيز کارگاه عمليات اجرايي فاز دوم اين پروژه آغاز و به‌زودي مناقصه فاز اول انتخاب پيمانکار برگزار مي‌شود.
وي گفت: آسفالت کوچه‌ها و معابر يکي از مطالبات جدي شهروندان است که مبلغ ۱۰ ميليارد تومان جهت منطقه دو(جنوبي) و پنج ميليارد جهت منطقه يک(شمالي) اختصاص داده شده و پيمانکار دو پروژه مشخص و آسفالت کوچه‌هاي تعيين شده بزودي شروع مي‌شود.
رئيس کميسيون عمران شوراي شهر بوشهر از برگزاري مناقصه تقاطع شهيد سليماني و انتخاب پيمانکار آن خبر داد و گفت: اين پروژه به يک دغدغه جدي شورا و شهروندان تبديل شده بود.
نيک روش مبلغ پيمان اين تقاطع را ۹۰ ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۵ ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده که اميدواريم ۵۰ ميليارد تومان اعتبار استاني به اين پروژه شاخص در مرکز استان اختصاص داده شود.

آخرين خبر بوشهر در اينستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar