فارس/ دانشگاه پیام نور واحد شهرستان قیروکارزین تنها واحد دانشگاه دولتی این شهرستان نوپا به دلیل بی اعتنایی مسئولان و ضعف مدیریت دانشگاه تعطیل شد.

یکی از راهبردهای موثر در جهت تقویت کارکرد شهرها در سطح ملی و منطقه ای، توسعه آموزش عالی و تقویت نقش دانشگاهی شهرهای کوچک است تا با استفاده از پتانسیل ها و قابلیت‌های آموزش عالی در امر آمایش سرزمین، با کاهش نابرابری سرزمینی و هویت‌بخشی به شهرهای کوچک، با ایجاد شهرهای دانشگاهی گامی موثری در جهت تقویت نقش دانشگاهی این شهرها برداشته شود.
دانشگاه پیام نور مرکز شهرستان قیروکارزین تنها دانشگاه دولتی این شهرستان نوپا، به دلیل بی توجهی مسئولان دانشگاه پیام نور فارس و این شهرستان تعطیل شد.
این واحد دانشگاهی توسط مردم و مسئولان این شهرستان در سال ۸۶ با هفت رشته ریاضیات کاربردها، اقتصاد، جامعه شناسی، جغرافیا، حسابداری، علوم ورزشی و مترجی زبان انگلیسی، راه اندازی که در سال پیش با ۳۰ دانشجو و هم اکنون به تعطیلی ختم شد.
طبق دستورالعمل طرح آمایش آموزش عالی، واحدهای دانشگاه پیام نوری که کمتر از ۲۵۰ دانشجو داشته باشند، باید تعطیل شوند و دانشگاه پیام نور قیروکارزین نیز در سال پیش با داشتن ۳۰ دانشجو  مشمول این قانون شد.
متاسفانه کاهش دانشجو و عدم توانایی جذب رشته، موجی از نگرانی را در بین اهالی شهرستان قیروکارزین ایجاد کرده بود و باعث نارضایتی مردم این منطقه شده، به همین دلیل آنها خواستار ماندگاری و ارتقاء تنها  مرکز دانشگاه دولتی در این شهرستان بوده که با بی تدبیری و بی توجهی مسئولان این شهرستان تعطیل شد.
شهرستانی که مردم آن با تلاش فراوان زمینی را به این دانشگاه اختصاص و به امید داشتن دانشگاه دولتی ساختمانی در آن بنا شد حال در سکوت کامل تعطیل شد.
به راستی ضعف مدیریت و عدم توانایی در ماندگاری که منجر به تعطیلی این دانشگاه شد را چه کسی باید پاسخگو باشد؟
آیا فرماندار شهرستان به عنوان نماینده و ناظر عالی دولت ریزش دانشجو، عدم پیشرفت این واحد و در نتیجه تعطیلی دانشگاه به عنوان عملکرد منفی در کارنامه فعالیتی مدیر یا مدیران این حوزه ثبت می‌کند یا بی تفاوت از کنار این مسائل عبور می‌کند؟
برنامه نماینده مردم شهرستانهای فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبند در مجلس شورای اسلامی در مقابل از دست دادن این ظرفیت چیست؟

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online