باشگاه خبرنگاران/ از ۲۶۷ بازرسی مراکز درمانی استان همدان طی یک ماه گذشته ۶ مورد منجر به پلمب شده است.

محمدرضا کریمی، مدیر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان اظهار کرد: بازرسی ۲۶۷ مراکز درمانی استان همدان طی یک ماه گذشته منجر به پلمب ۶ کلینیک شده است خبر داد.
او با اشاره به بازرسی گروهی چهار نفره از بازرسان دانشگاه علوم پزشکی همدان از مراکز درمانی گفت: مدرک تقلبی در طب سنتی، تخلف در دندانپزشکی و رعایت نکردن شیوه نامه‌های بهداشتی از علل پلمب این مراکز درمانی در استان بوده است.
مدیر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان با بیان اینکه ۱۷ مورد اخطاریه به مراکز درمانی که تخلف‌های بهداشتی داشتند، تأکید کرد: بی توجهی به اخطار‌ها و رفع نکردن مشکلات بهداشتی به پلمب مراکز درمانی متخلف منجر خواهد شد و متخلفان از ۵ تا ۷ میلیون تومان جریمه نقدی می‌شوند.
 
 
 

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today