فارس/ رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت: تاکنون ۷۸ هزار و ۱۶۳ دُز اول واکسن کرونا به شهروندان اسفراینی تزریق شده است.

دکتر اسحق ایلدرآبادی، رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین با بیان اینکه تاکنون ۷۸ هزار و ۱۶۳ دُز اول به افراد بالای ۱۲ سال در اسفراین تزریق شده است، اظهار کرد: در افراد بالای ۱۲ سال اسفراینی ۳۲ هزار و ۹۸ دُز دوم نیز تزریق شده است.
وی درصد پوشش واکسیناسیون در افراد بالای ۱۸ سال را ۸۰ درصد عنوان کرد و گفت: درصد پوشش واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال در دُز دوم نیز ۳۶ درصد است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین با اشاره به اینکه با فروکش کردن پیک پنجم کرونا، شهرستان اسفراین از قرمز به نارنجی تغییر رنگ داده است، افزود: با وجود سرعت واکسیناسیون باز هم تنها راه گرفتار نشدن در پیک ششم کرونایی رعایت دستورالعمل های بهداشتی همچون استفاده از ماسک و پرهیز از دورهمی است.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today