کرج رسا/ وحید صالحی سردبیر ایسنا منطقه البرز، در صفحه اینستاگرامش با انتشار عکسی نوشت: زندگی یک خانواده بی خانمان روی سقف ایستگاه اتوبوس در کرج

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday