باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل حوزه شهردار اصفهان گفت: درخواست‌های افراد تجمع کننده در مقابل شهرداری مرکزی اصفهان در جلسه‌‎ای با مسئولان معاونت خدمات شهری بررسی می‌شود.

مهدی سلطان آقایی، مدیرکل حوزه شهردار اصفهان اظهار کرد: افرادی که روز گذشته در مقابل شهرداری مرکزی اصفهان تجمع کردند، کارگران خدمات شهری و پاکبانان بودند که در جمع آن‌ها حضور یافتیم و دغدغه‌هایشان را شنیدیم.
وی با اشاره به درخواست‌های افراد تجمع کننده، افزود: بخش مهمی از تقاضای این افراد شکایت از شرکت‌ها بود که حق و حقوق آن‌ها را به درستی پرداخت نمی‌کنند که حتماً این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مدیرکل حوزه شهردار اصفهان تصریح کرد: با توجه به افزایش تورم و مشکلات اقتصادی که در سال‌های اخیر ایجاد شده و به واسطه آن فشار سنگینی به کارگران تحمیل و زندگی آن‌ها را با مشکلاتی مواجه کرده است، این افراد تقاضای افزایش حقوق و مزایای خود را مطرح کردند.
وی خاطرنشان کرد: مقرر شد درخواست‌ها و دغدغه‌های این افراد حداکثر تا سه هفته آینده در جلسه‌ای با مسئولان معاونت خدمات شهری بررسی و مواردی که به شرکت‌ها مربوط می‌شود به آن‌ها ارجاع داده شود تا نظارت جدی‌تری داشته باشند، همچنین بخشی از درخواست‌ها در خصوص میزانی که باید به شرکت‌ها برای حقوق پرداخت شود به شهرداری باز می‌گردد، تا حد امکان که قوانین و شرایط اجازه می‌دهد بررسی دقیق شده و حقوق کارگران پرداخت می‌شود.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today