ایلنا/ سخنگوی گمرک گفت: مرز زمینی اینچه برون استان گلستان با ترکمنستان بعد از 20 ماه، فردا بازگشایی می‌شود.

سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: با اعلام ترکمنستان و توافقات صورت گرفته، از صبح فردا پنجشنبه، کامیون‌های حامل بار تجاری ایران  به مقصد ترکمنستان، پذیرش می‌شوند.
وی افزود: از اسفند سال 98و با همه گیری بیماری کرونا، مرز زمینی ترکمنستان با ایران در "اینچه برون" استان گلستان بسته شد و بعد از 20 ماه صبح فردا با پذیرش کامیون های ایرانی فعالیت خود را  از سر می گیرد.
لطیفی تاکید کرد: بر اساس تصمیمات اخذ شده توسط دو کشور، کالاهای صادراتی از" اینچه برون" با کامیون وارد خاک کشور مقابل شده و محموله‌ها در گمرک ترکمنستان، توسط کامیون های ترکمن به مقاصد نهایی حمل خواهند شد.
سخنگوی گمرک توضیح داد: در 20 ماه گذشته چندین ماه تردد  با ترکمنستان در سایر مرزها کاملا متوقف بود و بعد ازمدتی مسیرهای ریلی صرفا  در مرزهای سرخس، لطف آباد و اینچه برون فعال شد و مسیرهای زمینی نیز فقط در مرزهای تجاری "سرخس" و" لطف آباد" استان خراسان رضوی با روش جابجایی کشنده، بازگشایی شد.
لطیفی افزود: مرز "باجگیران" خراسان رضوی  با ترکمنستان نیز از اسفند ماه 98 به صورت کامل  مسدود است و هنوز بازگشایی نشده است.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today