صدا و سیما/ آسمان گلستان فردا قسمتی ابری در برخی نقاط مه آلود، گاهی وزش باد همراه با کاهش تدریجی ابر خواهد بود.

کارشناسان اداره کل هواشناسی گلستان پیش بینی کردند، آسمان استان در ۲۴ساعت آینده، قسمتی ابری در برخی نقاط مه آلود، گاهی وزش باد همراه با کاهش تدریجی ابر خواهد بود.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today