فارس/ یک منبع آگاه از بازداشت مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری خبر داد.

یک منبع آگاه از بازداشت کیقباد قنبری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری خبر داد.
گفتنی است؛ قنبری از سال ۹۳ تاکنون به عنوان مدیرعامل شرکت غله استان مشغول به فعالیت است.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday