حوزه// بهرام عین اللهی امروز با سفر به شهر مقدس قم با برخی از مراجع و علما دیدار و گفت و گو کرد.

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، امروز با سفر به شهر مقدس قم با برخی از مراجع و علما دیدار و گفت و گو کرد.
این دیدارها، بدون حضور خبرنگاران انجام می شود.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday