فارس/ معاون فنی مرکز بهداشت استان کرمانشاه گفت: فعلا در استان دُز سوم برای کادر بهداشت و درمان در حال تزریق است و باید فاصله بین نوبت دوم و سوم واکسن، حداقل ۶ ماه باشد.

سارا شاه‌آبادی امروز، معاون فنی مرکز بهداشت استان کرمانشاه در خصوص تزریق دُز سوم واکسن کرونا، اظهار داشت: همه افراد نیاز به تزریق دُز سوم ندارند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه کادر بهداشت و درمان در معرض خطر ابتلا به بیماری هستند و بیشتر از دیگران با بیماران در ارتباط هستند فعلا در استان کرمانشاه دُز سوم برای کادر بهداشت و درمان در حال تزریق است و باید فاصله بین نوبت دوم و سوم واکسن، حداقل ۶ ماه باشد.
معاون فنی مرکز بهداشت استان کرمانشاه تصریح کرد: اگر وضعیت به همین منوال باشد و چرخش ویروس در جامعه وجود داشته باشد و در واقع بیماری کنترل نشود تزریق دُز سوم برای افراد در معرض خطر و بیماران زمینه‌ای هم توصیه می‌شود.
وی در پایان، خاطرنشان کرد: اگر مردم با مشارکت خوب برای واکسیناسیون مراجعه کنند و درصد بالایی از افراد جامعه دو نوبت را دریافت کنند، قطعا چرخش ویروس در جامعه کم خواهد شد و دیگر نیازی به تزریق دُز سوم برای همه افراد وجود ندارد.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today