خانه خشتی/ جوان ۳۶ ساله رفسنجانی  به نام هادی رهبر مقدم  با اهدای کبد خود به یک  بیمار نیازمند زندگی می بخشد.

زهرا عظیمی، مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اظهار کرد: مرد جوان ۳۶ساله رفسنجانی به نام هادی رهبر مقدم با اهدای کبد خود به یک بیمار نیازمند زندگی می بخشد.
وی افزود: این پدر جوان که در روز ۲۲ مهر ماه به دلیل سانحه ای دچار مرگ مغزی شده بود و ۲۷ مهر ماه پس از تایید مرگ مغزی وی توسط اعضای تیم پزشکان متخصص و رضایت خانواده کبد خود را به بیمار نیازمند اهدا میکند.
عظیمی ادامه داد: این هفتمین عمل اهدای عضو در سال جاری است که در اتاق عمل بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب(ع) انجام و کبد بعد از برداشت به شیراز منتقل می شود.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar