صدا و سیما/ از امروز، فرایند درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت در استان زنجان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

محمدرضا احمدی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری زنجان توضیح داد: در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر استفاده از سیستم‌های نوین در ارائه خدمات به مردم از امروز یکم آبان ماه، همه درخواست‌ها و صدور گواهی انحصار وراثت در استان به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
احمدی افزود: استفاده از سیستم‌های نوین الکترونیکی قضایی در شورای حل اختلاف استان در راستای تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به مراجعان است و با این اقدام، حجم قابل توجهی از مراجعان به شورای حل اختلاف کاهش خواهد یافت.
به گفته ی رئیس شورای حل اختلاف استان با توجه به این که درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت از امروز دیگر به صورت سنتی و دریافت مدارک در شورای حل اختلاف انجام نخواهد شد، مراجعان برای درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت صرفا به دفاتر خدمات قضایی استان مراجعه کنند.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today