باشگاه خبرنگاران/ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت گفت: شکارچی متخلف شهرستان جیرفت با همکاری نیروی انتظامی دستگیر شد.

مطهره قریشی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان یک نفر شکارچی غیر مجاز را با همکاری نیروی انتظامی پاسگاه ساردوئیه دستگیر کردند.
او افزود: از این شکارچی متخلف یک قبضه اسلحه 2 لول غیر مجاز، لاشه 2 قطعه کبک وحشی و تعدادی فشنگ وادوات شکار کشف و ضبط شد.
قریشی بیان داشت: پرونده متخلف پس از تکمیل برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar