صدا و سیما/ مدیرکل غله وخدمات بازرگانی گلستان از تجهیز حدود هفتاد و پنج درصد از نانوایی‌های این استان به کارتخوان هوشمند خبر داد.

محمدرضا افشار، مدیرکل غله وخدمات بازرگانی گلستان اظهار کرد: ۲هزار و ۳۵۰نانوایی در گلستان فعال است و تا کنون حدود یکهزار و ۷۵۰ نانوایی به کارتخوان هوشمند مجهز شده اند. 
افشار ادامه داد: پیش بینی می‌شود که تا پایان هفته آینده، نصب کارتخوان هوشمند در همه نانوایی‌های استان انجام شود.
وی افزود: با اجرای طرح هوشمندسازی عرضه نان، خرید آرد و فروش نان فقط از حساب متصل به کارتخوان هوشمند، انجام می‌شود.
افشار تاکید کرد: با اجرای این طرح، نظارت بر زنجیره تامین و عرضه آرد و نان موثرتر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: کوتاه شدن دست سودجویان، جلوگیری از فروش خارج از شبکه، ساماندهی ساعات پخت، رقابت برای کیفیت و در نهایت تنظیم زنجیره تامین و عرضه آرد و نان، ازجمله مزایای این طرح است.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today