آخرین خبر/ گزارش آخرین خبر از پروژه غیرهمسطح ورودی دانشگاه لرستان که سال ۸۳ طراحی شد، ۱۴ سال بعد به کلنگ زنی رسید و هنوز هم تکمیل نشده است!

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy