تسنیم/ مالکیت و مدیریت ورزشگاه ۲۲ بهمن شهرستان کاشمر با اجرای حکم خلع ید پس از ۴۰ سال به جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بازگشت.

در سفر یک روزه مهدی افتخاری، مدیرکل حقوقی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی به شهرستان کاشمر پس از صدور احکام قطعیت یافته قضایی، ورزشگاه 22 بهمن شهرستان پس از چهل سال خلع ید شد.
این حکم قطعیت یافته با حضور مدیرکل امور حقوقی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کاشمر به اجرا در آمد.
مهدی افتخاری، مدیرکل امور حقوقی جمعیت هلال احمر اظهار کرد: پس از صدور احکام قطعیت یافته قضایی برابر دادنامه صادره از شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی، اجرای حکم خلع ید از آموزش و پرورش شهرستان کاشمر انجام شد.
وی افزود: این امر با پیگیری‌های مجدانه و مستمر دفتر امور حقوقی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و جمعیت هلال احمر خراسان رضوی محقق شد.
مدیرکل امور حقوقی جمعیت هلال احمر گفت: این سالن ورزشی به مساحت 22 هزار متر مربع که تاکنون در تصرف آموزش و پرورش شهرستان کاشمر بود با توجه به ماموریت این جمعیت در توانمندسازی جوانان و برنامه‌های آموزشی امداد و نجات مورد استفاده قرار می گیرد.
افتخاری افزود: مدیران استانی باید با برنامه ریزی دقیق و مدون از این ظرفیت به وجود آمده برای انجام ماموریت های آموزشی، امدادی و توانمندسازی جوانان و توسعه ورزش اقدام کنند.

آخرین خبر خراسان رضوی در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/khorasan_today
آخرین خبر خراسان رضوی در تلگرام :
https://t.me/Toos_today