آخرین خبر/ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.8 مرز استانهای لرستان و ایلام-حوالی لومار را لرزاند.

بزرگی: 3.8
محل وقوع: مرز استانهای لرستان و ایلام  - حوالی لومار
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1401/07/06 19:48:03
طول جغرافیایی: 46.9
عرض جغرافیایی: 33.5
عمق زمین‌لرزه: 8 کیلومتر
نزدیک‌ترین شهرها:
10 کیلومتری لومار (ایلام)
25 کیلومتری بدره (ایلام)
29 کیلومتری توحید (ایلام)
نزدیکترین مراکز استان:
47 کیلومتری ایلام
95 کیلومتری کرمانشاه

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/