فارس/ مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در سفر رئیس‌جمهور به استان، ۲ هزار و ۵۸۸ درخواست دریافت شد که بیشترین آن با ۶۹۳ مورد مربوط به کمک هزینه درمانی است.

حسین امیری، مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار کرد: در سفر رئیس جمهور به کرمانشاه که در تیرماه سال‌جاری انجام شد، ۲ هزار و ۵۸۸ درخواست از طرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دریافت شد که بیشترین آن با ۶۹۳ مورد مربوط به کمک هزینه درمانی است.
وی گفت: درخواست استخدام و تبدیل وضعیت به ترتیب با ۵۲۸ و ۵۰۳ مورد در رده های بعدی قرار دارند.
مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: از کل درخواست‌های دریافت شده بیشترین درخواست‌ها با یک‌هزار و ۷۲۶ مورد مربوط به معاونت توسعه و منابع انسانی و ۷۲۶ مورد نیز مربوط به معاونت درمان است.
به گفته امیری، معاونت آموزشی ۷۳، معاونت غذا و دارو ۳۰، معاونت تحقیقات ۱۱، معاونت بهداشتی ۹، معاونت دانشجویی ۷ و ستاد شاهد و ایثارگر نیز ۶ درخواست را دریافت کردند.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today