آخرین خبر/ آمارها نشان می‌دهد استان یزد از ابتدای امسال با ثبت ۲۶ اهدای عضو رتبه نخست کشور را نسبت به جمعیت به‌خود اختصاص داده است. این سومین سالی است که یزدی‌ها صدرنشین اهدای عضو در کشور هستند.

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today