باشگاه خبرنگاران/ دادستان مرکز گلستان گفت: دادستان‌ها برای مدیرانی که در انجام وظایف خود کوتاهی یا اهمال می‌کنند، از باب ترک فعل ورود کنند.

محمود اسپانلو، دادستان مرکز گلستان در همایش دادستان‌های گلستان اظهار کرد: دادستان‌ها باید از ظرفیتی که قانون برای خدمت به مردم در اختیار آنان قرار داده است، استفاده کنند.
او افزود: مسائل مربوط به کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و درمان معتادان از جمله مواردی است که دادستان‌های حوزه‌های قضایی باید از مدیران دستگاه‌های متولی پیگیری کنند.
دادستان مرکز استان از استقرار پلیس اجرای احکام در دادسرا‌ها هم خبر داد و گفت: با استقرار این پلیس در واحد‌های اجرای احکام، روند اجرای آرای قطعی شده، سرعت بیشتری می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری گلستان هم در این همایش گفت: به همت تلاش شبانه روزی دادستان‌ها و قضات دادسرا‌های استان بازداشت شدگان ناآرامی‌های اخیر استان در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شدند.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today