فارس/ استعفای 5 عضو مستعفی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان توسط هیئت نمایندگان اتاق پذیرفته شد.

بنا بر اخبار رسیده و موثق، استعفای اعضای مستعفی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان پذیرفته شده است.
بر این اساس و با رای اکثریت اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، استعفای اعضای مستعفی پس از بررسی مورد موافقت هیات نمایندگان قرار گرفته است.
گفتنی است، 5 عضو از 15 عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان هفتم خرداد و به طور همزمان از عضویت در این اتاق استعفا کردند.
بر این اساس این اعضا که عضو لیست اتاق توانمند استان زنجان و از لیست پیروز انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، افشین آشوری، ولی منصوری، سید علی حجازیان، سهند علی فلاحی و محسن حمیدی بودند.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today