ایرنا/ امیرمحمد هوشمند و سلمان الفرج با کارت قرمز پس از چک کردن VAR اخراج شدند.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran