ايسنا/ محققان موفق به کشف دو ستاره کوتوله سفيد شدند که به در حال گردش به دور هم هستند. با وجود پيشرفت‌هاي شگفت‌انگيز علم نجوم، ستاره‌ها همچنان شگفتي‌هاي متعددي دارند. محققان با استفاده از تجيهزات نجومي موسسه فناوري کاليفرنيا يک سيستم ستاره کوتوله سفيد دوتايي کشف کرده‌اند که ۸ هزار سال نوري از ما فاصله دارد. اين دو ستاره مرده هر ۷ دقيقه‌ يک بار به دور يکديگر گردش مي‌کنند. اين گردش، دومين گردش سريع ميان ستاره هاي دوتايي کوتوله سفيد است که تاکنون رؤيت شده است. ماده تشکيل دهنده کوتوله‌هاي سفيد به اندازه‌اي به هم فشرده‌است که يک فنجان از آن صدها تن وزن دارد. کوتوله‌هاي سفيد که تعدادشان در کهکشان ما نسبتاً زياد است، آخرين مرحله تکامل بسياري از ستاره‌ها هستند. اين براي اولين بار نيست که ديده مي‌شود يک ستاره کوتوله سفيد ديگري را مي‌بلعد. ولي ديدن آن‌ها در حين انجام اين کار نادر است. فرآيند خورده شدن ستاره‌ها اسرار مخصوص خود را دارد. در مورد اين دو ستاره هم مي‌توان گفت که ستاره‌ کوچک‌تر ولي چگال‌تر تا حدود ۹۰ هزار درجه فارنهايت يا ۹ برابر دماي خورشيد حرارت مي‌گيرد. دانشمندان معتقدند که اين ميزان حرارت بسيار گرم است. زيرا ستاره کوچک‌تر شروع به بلع ستاره بزرگ‌تر مي کند. ستاره‌هاي دوتايي يکي از چند منبع شناسايي شده امواج گرانشي است. البته بايد گفت رفتار اين ستاره‌ها تا زمان پرتاب " آنتن فضايي تداخل سنج ليزري"(ليسا) در سال ۲۰۳۴ مطالعه نخواهد شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد