مهر/ به نقل از سي ان ان، توماس پسکه فضانورد آژانس فضايي اروپا و آکيهيکو هوشيده فضانورد ژاپني براي ارتقاي پنل‌هاي خورشيدي ايستگاه فضايي بين المللي يک راهپيمايي فضايي انجام دادند.

طبق توئيت هاي ناسا اين پياده روي فضايي ۶ ساعت و ۵۴ دقيقه طول کشيد. طي اين عمليات، هوشيده و پسکه يک کيت اصلاحي يا براکت هاي پشتيبان نصب کردند تا بخش خارجي ايستگاه فضايي بين المللي را براي مأموريت آتي نصب پنل‌هاي خورشيدي آماده کنند.

همچنين آنها علاوه بر انجام تمام وظايف محوله، بخشي از هوابند ايستگاه فضايي بين المللي را نيز عوض کردند.

هنگاميکه پنل‌هاي خورشيدي جديد به ايستگاه فضايي بين المللي ارسال شوند، کيت اصلاحي مذکور به فضانوردان کمک مي‌کند تا پنل‌هاي خورشيدي نسل جديد را نصب کنند.

اين پنل‌هاي خورشيدي به ارتقاي کانال‌هاي برق ايستگاه فضايي بين المللي کمک مي‌کند.

پنل‌هاي خورشيدي فعلي نصب شده روي ايستگاه فضايي بين المللي هنوز فعال هستند. البته آنها به مدت ۲۰ سال برق براي اين سازه فراهم کرده‌اند و اکنون نشانه‌هايي از فرسودگي در آنها ديده مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar