سيناپرس/ پژوهشگران در يک تحقيق ارزشمند بين المللي، موفق به بررسي دقيق تر ساختار سه بعدي پروتئين هاي مختلف ويروس کروناي جديد شده اند. اين يافته ها مي توانند قدرت دانشمندان در يافتن راه هاي بهتر مقابله با بيماري کوويد 19 را افزايش دهند.
محققان بين الملل در جامع ترين پژوهشي که تاکنون درخصوص تجزيه و تحليل ساختار سه بعدي ويروس SARS-CoV-2 عامل کوويد 19 انجام شده است، به بينش جديدي در مورد نحوه حمله ويروس فوق و آلوده کردن سلول هاي انساني و همچنين تکثير آن دست يافته اند.
در اين پژوهش که به رهبري محققاني از موسسه تحقيقات پزشکي گاروان و موسسه CSIRO استراليا انجام شده، بيش از 2000 ساختار مختلف ازجمله 27 پروتئين کروناويروس جمع آوري و بررسي شده اند.
تجزيه و تحليل اين پروتئين هاي ويروسي نشان داد که برخي از آن ها، به تقليد از رفتار پروتئين هاي انسان پرداخته و از اين طريق کنترل سلول را در دست مي گيرند. آن ها با چنين مکانيسمي موفق مي شوند دفاع سلولي را دور زده و درون سلول مورد تهاجم، تکثير شوند.

داده هاي به دست آمده در اين تحقيق که به صورت مدل هاي ساختاري هستند، توسط مجريان اين تحقيق به صورت رايگان در وب سايت Aquaria-COVID در دسترس ساير دانشمندان قرار داده شده اند. اين داده ها مي توانند براي کمک به جامعه تحقيقاتي جهان به منظور اهداف درماني يا ساخت واکسن هاي جديد مورد استفاده قرار گيرند.
مجريان پژوهش فوق مي گويند: «منابع ارائه شده ما شامل سطحي از جزئيات ساختار SARS-CoV-2 است که در هيچ جاي ديگر موجود نيست. اين جزئيات به ما بينشي بي سابقه در مورد فعاليت ويروس فوق داده است».
آن ها مي افزايند: «تجزيه و تحليل انجام شده در اين پژوهش، درواقع مکانيسم هاي کليدي مورد استفاده ويروس کرونا را برجسته کرده است. اين مکانيسم ها به نوبه خود ممکن است بتوانند باعث توسعه درمان ها و واکسن هاي جديدي شوند».
در اين تحقيق، پژوهشگران براي درک بهتر فرايندهاي بيولوژيکي، شکل سه بعدي پروتئين هاي فردي که بلوک هاي سازنده سلول ها يا ويروس ها هستند را تعيين کرده اند..
به گفته آن ها، «ساختارهاي سه بعدي پروتئين ها اطلاعات مربوط به ترکيب بندي SARS-CoV-2 را در اختيار ما قرار مي دهند. اين اطلاعات براي توسعه واکسن ها يا درمان هايي که قسمت هاي مشخصي از ويروس را هدف قرار مي دهند بسيار مهم هستند». 
به لطف تحقيقات اخير بر روي SARS-CoV-2، دانشمندان فوق حدود هزار ساختار سه بعدي از 27 پروتئين جداگانه ويروس و نزديک به هزار ساختار ديگر را براي پروتئين هاي مرتبط تعيين کرده اند. گرچه تجزيه و تحليل اين همه داده هنوز هم چالش برانگيز است.
آناليزهاي تيم پژوهشي فوق نشان داده که سه پروتئين مهم کروناويروس با نام هاي NSP16، NSP13 و NSP3 مي توانند رفتار پروتئين هاي انساني را تقليد کنند. اين کار به ويروس اجازه مي دهد تا به شکل بهتري خود را از سيستم ايمني بدن انسان پنهان کند و تبعات متفاوتي را در بدن رقم بزند.
محققان مي گويند: «علاوه بر اين، ما هشت پروتئين ديگر را در کروناويروس پيدا کرديم که قادرند يکديگر را مونتاژ کنند. تجزيه و تحليل نحوه مونتاژ آن ها بينش جديدي در مورد چگونگي تکثير ژنوم اين ويروس را ارائه مي کند».
به گفته آن ها، «هرچه ويروس کرونا بيشتر در عرصه اجتماعات گردش کند، شانس بيشتري براي جهش و ايجاد انواع جديدتري مانند سويه دلتا وجود خواهد داشت. حالا منابع ما به محققان کمک مي کنند تا بفهمند که گونه هاي جديد ويروس چه تفاوتي با يکديگر خدارند و از اين طريق راه هاي نويني براي مواجهه با انواع جديد بيايند».

قابل ذکر است اين يافته هاي علمي پژوهشي در مجله Molecular Systems Biology منتشر شده اند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar