آخرین خبر/با نگاه کردن به این تصویر شاید کمی احساس سروته بودن پیدا کنید!

این تصویر هر دو نیمکره ی شمالی و جنوبی را همزمان نمایش می‌دهد -کل آسمان شب در یک تصویر خیره‌کننده، چیزی که دیدنش در زندگی واقعی ناشدنی است.

برای آفریدن این تصویر، دو عکاس، پتر هورالک و خوان کارلوس کاسادو دو عکس از رصدخانه‌هایی در یک عرض جغرافیایی یکسان در نیمکره‌های شمالی و جنوبی زمین گرفتند.

نیمه‌ی بالایی عکسی‌ست که در رصدخانه‌ی صخره‌ی بچه‌های بنیاد اخترفیزیک جزایر قناری در جزیره‌ی لا پالمای جزایر قناری، ۲۹ درجه شمال خط استوا گرفته شده، ولی عکس نیمه‌ی پایینی در رصدخانه‌ی لاسیای رصدخانه‌ی جنوبی اروپا (اِسو) در بیابان آتاکامای شیلی، ۲۹ درجه جنوب خط استوا گرفته شده. با چسباندن دیجیتالی این دو تصویر به هم، چشم‌اندازی گسترده و پیوسته از آسمان شب پدید آمده است.

یکی از چشمگیرترین ویژگی‌ها در تصویر، پرتوی سفیدرنگ و رازگونه‌ایست که در راستای عمودی از مرکز تصویر بیرون زده. این تابش برجگاهی (منطقه‌البروجی) است، پدیده‌ای که دستاورد پراکنشِ نور خورشید توسط ذرات غبار فراگیر در سامانه‌ی خورشیدی است و تنها در بخش‌هایی از زمین که آسمانِ بی‌اندازه تاریک و بی هیچ آلودگی نوری دارند دیده می‌شود.

سیاره‌ی ناهید به روشنی در ستون نور برجگاهی نیمکره‌ی شمالی می‌درخشد.

تصویر نیمه‌ی پایینی چند تلسکوپ در لاسیا را نشان می‌دهد، از جمله تلسکوپ اشمیت ۱ متریِ اِسو در پیش‌زمینه.

آینه‌ی بازتابنده‌ای که وارونه در تصویر بالایی دیده می‌شود بخشی از آرایه‌ی تلسکوپی چرنکوف (سی‌تی‌ای) است، دسته‌ای از تلسکوپ‌های پرتو گاما که برخی از پرانرژی‌ترین پدیده‌های کیهان را رصد می‌کنند. بر پایه‌ی پیمانی میان رصدخانه‌ی سی‌تی‌ای و اِسو، یک آرایه‌ی دوم نیز در نیمکره ی جنوبی، نزدیکِ رصدخانه‌ی پارانالِ اِسو برپا خواهد شد.

منبع: 1star7sky.com

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar