باشگاه خبرنگاران/ دانش‌آموزان و دانشجویان روستای دهوج در شهرستان بافت به اینترنت دسترسی ندارند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar