ايسنا/ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شيراز با اشاره به اينکه ظرف مدت بسيار کوتاهي شاهد قرمز شدن وضعيت شيوع کرونا در حدود دوسوم شهرستان‌هاي فارس بوديم، خواستار اعلام وضعيت فوق‌العاده از سوي ستاد ملي مديريت بيماري کرونا در اين استان شد.

عبدالرسول همتي، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شيراز با يادآوري اينکه سناريوهاي مختلفي در موج چهارم کرونا براي استان فارس تعريف و طراحي شده که طبق آن پيش مي‌رويم، افزود: بين موج سوم و چهارم کرونا بسياري از تخت‌ها از مدار استفاده خارج شد، اما اکنون اين تخت‌ها مجددا در مدار قرار گرفته و فعال شده است.
به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شيراز، علاوه بر بيمارستان‌هاي علي‌اصغر و شهيد فقيهي، اکنون تخت‌هاي کرونايي بيمارستان‌هاي شهيد چمران، نمازي و پيوند اعضا، افزايش يافته است.
همتي با بيان اينکه تمام عمل‌هاي غير اورژانسي در اين بيمارستان‌ها لغو شده تا تخت‌هاي بيشتري به مبتلايان کرونا تخصيص داده شود، گفت: بيمارستان‌هاي خصوصي در مرحله بعدي از سناريوي طراحي شده و در صورت لزوم، اضافه خواهد شد.
او همچنين با بيان اينکه بيمارستان پشتيبان با ظرفيت ١٠٠ تخت نيز راه‌اندازي شده و در حال پذيرش بيمار است، تاکيد کرد: ما موظف به تامين تخت هستيم حتي اگر بيمارستان صحرايي راه‌اندازي شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شيراز اظهار کرد: متاسفانه سير بيماري به گونه‌اي‌ست که سوش انگليسي در جامعه غالب شده و به شدت در حال اشغال تخت‌هاي بيمارستاني است.
همتي با بيان اينکه تا ظهر 18 فروردين بيش از ٣٠٠ مورد بستري جديد در استان فارس ثبت شده است، گفت: شرايط امروز شيراز و فارس ويژه است و مردم همراهي کمک کنند.
معاون بهداشت علوم پزشکي شيراز با بيان اينکه درخواست اعلام وضعيت فوق‌العاده در فارس به ستاد ملي مقابله با کرونا ارائه شده است، گفت: خواستار تعطيلي کامل دو هفته‌اي شهرهاي قرمز در استان فارس شده‌ايم و اميدوار هستيم که اين اتفاق بيفتد، چرا که در غير اين صورت کنترل وضعيت به شدت سخت است.

آخرين خبر فارس در اينستاگرام :
https://instagram.com/fars.online