پیام خاوران/ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طی حکمی دکتر جواد قدوسی نژاد را به عنوان سرپرست بیمارستان امام رضا(ع) منصوب کرد.

دکتر سید محمد موسوی میرزایی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طی حکمی دکتر جواد قدوسی نژاد را به عنوان سرپرست بیمارستان امام رضا(ع) منصوب کرد.
در متن حکم سرپرست دانشگاه، خطاب به دکتر قدوسی نژاد آمده است: احتراماً؛ بنا به تصمیمات متخذه و نظر به تعهد وحسن سابقه جنابعالی، بموجب این ابلاغ بعنوان «سرپرست بیمارستان امام رضا (ع) » منصوب می گردید؛ تا برابر ضوابط و مقررات، با هماهنگی معاونت محترم درمان دانشگاه و زیر نظر اینجانب انجام وظیفه نمائید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت اصول قانون مداری و فسادستیزی با تهیه برنامه های مدون و بهره گیری بهینه از امکانات و توانمندی نیروهای پر تلاش و دلسوز و تعامل با معاونین و مدیران محترم دانشگاه در انجام وظایف محوله موفق باشید.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today